Všechna cvičení pro dospělé a pohybové kroužky pro děti probíhají bez roušky. Vstup do MC pouze v roušce, u vchodu můžete využít dezinfekci.

You are here: