11.12.není aerobik, pouze superbřicho,15.12. se aerobik ruší, poslední hodina 16.12., poté od 5.1.

You are here: