Zdravý pohyb pro všechny

Zdravý pohyb pro všechny    neděle od 15.45 hod. a druhý kurz od 16.50 hod. od 26.1.2020  pátek od 8.30 hod. od 31.1. Co se naučíte: správné držení těla ( zlepšení chybných návyků – chůze,stoj,sed,leh) posílení středu těla ( aktivace svalů držících tělo v napřímení – břišní svaly, hluboké zádové svaly, svaly pánevního dna) brániční dech…